اخبارجهانی | عزت و قدرت دنیای اسلام در سایه وحدت و استقامت در برابر نظام سلطه است