اخبارجهانی | توسعه برنامه های فرهنگی محور فعالیت های صدا و سیمای همدان است