اخبارجهانی | اقدام سخیف ترامپ راه اندازی جنگ مذهبی در جهان است