اخبارجهانی | راهیپیمایی اعتراض آمیز مردم لرستان در حمایت از سرزمین اسلامی فلسطین برگزار شد