اخبارجهانی | اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل غاصب، نقض قطعنامه های بین المللی است