اخبارجهانی | امام جمعه قزوین: تصمیم ترامپ نابودی اسرائیل را سرعت می بخشد