اخبارجهانی | راهپیمایی نمازگزاران شهرکردی در اعتراض به انتقال سفارتخانه آمریکا به قدس