اخبارجهانی | رها سازی سه هزار و 659 گرفتار در برف و کولاک در قزوین