اخبارجهانی | 6 نفر از 14 کوهنورد مشهدی در پایگاه اباذر ازنا اسکان یافتند