اخبارجهانی | ثبت نام تسهیلات 8 درصدی سرمایه گذاری در روستاها آغاز شد