اخبارجهانی | امام جمعه یزد: وحدت امت اسلام توطئه های محور آمریکایی ، صهیونیستی را خنثی می کند