اخبارجهانی | خطیب جمعه انزلی: مهمترین هدف استکبار ایجاد تفرقه بین مسلمانان است