اخبارجهانی | حمایت برخی حکام کشورهای اسلامی عامل اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل است