اخبارجهانی | خروش خشم مردم قزوین در اعتراض به سیاست های آمریکا