اخبارجهانی | به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، نشانه عجز دشمن است