اخبارجهانی | مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان 2 نفر را در رفسنجان گرفت