اخبارجهانی | مردم خمین اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل غاصب را محکوم کردند