اخبارجهانی | دشمنی بالاتر از آمریکا و اسرائیل در جهان اسلام نیست