اخبارجهانی | نمازگزاران قمی انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف را محکوم کردند