اخبارجهانی | وحدت مسلمانان در مسئله فلسطین مانع تحقق اهداف آمریکا شد