اخبارجهانی | وحدت مسلمانان در مساله فلسطین مانع تحقق اهداف آمریکا شد