اخبارجهانی | نمازگزاران بجنوردی علیه اقدام نابخردانه رئیس جمهور آمریکا راهپیمایی کردند