اخبارجهانی | آمریکا با به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در صدد ایجاد اختلاف در منطقه است