اخبارجهانی | اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی فتنه جدید آمریکا است