اخبارجهانی | راهپیمایی مردم هرمزگان در مقابل اقدام بی شرمانه ترامپ