اخبارجهانی | 50 سانتی متر برف درارتفاعات کوهستانی املش بر زمین نشست