اخبارجهانی | محکومیت اقدام اخیر ترامپ توسط نمازگزاران تبریزی