اخبارجهانی | امام جمعه بیرجند: فتنه های اسرائیل، جهان را تبدیل به زندان کرده است