اخبارجهانی | امام جمعه گناوه: هدف آمریکا از جابه جایی پایتخت رژیم صهیونیستی آتش افروزی در خاورمیانه است