اخبارجهانی | راهپیمایی ضد آمریکایی - صهیونیستی مردم میناب بعد از نماز جمعه