اخبارجهانی | توفان شن موجب قطع برق 12 روستا ریگان کرمان شد