اخبارجهانی | معادن کرمان تراز مالی خود را اعلام کنند