اخبارجهانی | مخترع قزوینی موفق به ساخت کنترلر هوشمند گاز شد