اخبارجهانی | فتحی: اوضاع مالی باشگاه استقلال شفاف می شود