اخبارجهانی | سارق حرفه ای در یزد به 45 فقره سرقت اعتراف کرد