اخبارجهانی | 23 هزار پایگاه غنی سازی اوقات فراغت در کشورآماده سازی شد