اخبارجهانی | ایامی خوب برای گشت و گذار در گالری های پایتخت