اخبارجهانی | عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغال نامطلوب است