اخبارجهانی | حلقه اتحاد ملی پوشان در تمرین قبل از بازی مقابل مراکش