اخبارجهانی | فوتبال جام جهانی در بوستان آزادی شیراز پخش می شود