اخبارجهانی | تلفات سوانح جاده ای در آذربایجان غربی 14 نفر کاهش یافت