اخبارجهانی | آیین های عید فطر نماد وحدت و نوعدوستی در کردستان