اخبارجهانی | لطفی به جدول اصلی تور پینگ پنگ کره شمالی صعود کرد