اخبارجهانی | مجموعه آموزشی شهر صدرا شهریور 97 به بهره برداری می رسد