اخبارجهانی | 23 هزار پایگاه اوقات فراغت در کشور آماده شد