اخبارجهانی | تعطیلات عید فطر هوای نیمی از کردستان بارانی است