اخبارجهانی | تحولات در برجام نباید باعث اختلافات داخلی شود