اخبارجهانی | سرمربی مراکش: آماده رویارویی با همه حریفان هستیم