اخبارجهانی | سقوط کوهنورد از ارتفاعات سن بران در اشترانکوه