اخبارجهانی | آتش سوزی در جنگل های بلوط پلدختر مهار شد